MÜÜGITINGIMUSED

Linen Design kohustab andma kliendiel üle olemasoleva või valmiva toote ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale. Klient aga kohustub Linen Design’le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, hiljemalt 14 päeva jooksul teavituse saatmisest.

HINNAINFO


E-poe keskkonnas esitatud tooted on kõik esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. Ostuhinnale lisandub transpordihind vastavalt kliendile valitud transporditeenuse pakkuja hinnakirjale. Kohaletoimetamise tasu esitatakse ostjale tellimuse vormistamisel ostukorvis. Tooteinfo kauba kohta on esitatud e-poes kuvatud toote juures. Kui hind või tootepilt on esitatud valesti, on meil õigus tehingust taganeda või tühistada tellimus tootele, mis on kuvatud vale hinnaga. E-pood www.linendesign.ee jätab endale õiguse teha muutusi hindades.

TAGASTAMISTINGIMUSED


Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul sellest eelnevalt teatades emailile: info@linendesig.ee . Tagastamine ei pea olema transpordi ettevõtte teenust kasutades. Linen Design ei vastuta tagasisaatmis kulude eest. Tagastamiseks pakendada toode tagasi algsesse originaal pakendisse. Peavad olema säilinud kõik originaal pakendid ja võimalusel siltidid. Kauba maksumust ei hüvitata enne kui toode on jõudnud tagasi meie lattu.
Tagastamisele ei kuulu:
*Kui klient on toodet kasutanud mitte sihtotstarbeliselt või eiranud pesumärkidel märgitud hooldujuhendeid,
*Eritellimusel valminud toodet,
*Loomuliku füüsilise tavakasutamise tõttu kulunud toodet,
*Kui klient on tahtlikult või tahtmatult kahjustanud toodet


PRETENSIOONID

Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt aasta jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
Puudusega kauba asendamise lepivad Linen Design ja ostja omavahel kokku. Asendamise kulud katab Linen Design.
Pretensioonide tekkimisel võtta meiega ühendust info@linendesign.ee ja märkida ära esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates pretensiooni esitamisest.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KOHALETOIMETAMINE

Valitud toote soetamiseks tuleb lisada soovitud toode ostukorvi, eelnevalt valides sobiva koguse ja värvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kohaletoimetamise viis.
(Klient täidab kontaktandmete ja/või tarneandmete veerud tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kliendil tellitud kauba kättetoimetamine ja hilisem pretensioonide lahendamin).

Linen Desing pakub kohaletoimetamiseks alljärgnevaid võimalusi Eestis:

 • SmartPOSTI pakiautomaati. Vastavalt tellitud kauba mõõtmetele – alates 2,40 eurot

Linen Desing pakub kohaletoimetamiseks alljärgnevaid võimalusi Soomes:

 • Fedexi kulleriga koju. Vastavalt tellitud kauba mõõtudele – alates 25,- eur
 • SmartPOSTI pakiautomaati. Vastavalt tellitud kauba mõõtmetele – alates 10,- eurot

Linen Desing pakub kohaletoimetamiseks alljärgnevaid võimalusi Rootsi:

 • Fedexi kulleriga koju. Vastavalt tellitud kauba mõõtudele – alates 25,- eur
 • SmartPOSTI pakiautomaati. Vastavalt tellitud kauba mõõtmetele – alates 12,-  eurot

Linen Desing pakub kohaletoimetamiseks alljärgnevaid võimalusi Lätti:

 • Fedexi kulleriga koju. Vastavalt tellitud kauba mõõtudele – alates 25,- eur
 • SmartPOSTI pakiautomaati. Vastavalt tellitud kauba mõõtmetele – alates 6,60,- eurot

Linen Desing pakub kohaletoimetamiseks alljärgnevaid võimalusi Leetu:

 • Fedexi kulleriga koju. Vastavalt tellitud kauba mõõtudele – alates 25,- eur
 • SmartPOSTI pakiautomaati. Vastavalt tellitud kauba mõõtmetele – alates 6,60,- eurot

Ülemaailmselt kohaletoimetamine:

 • Euroopas – Vastavalt tellitud kauba mõõtudele – alates 25,- eur
 • Ülemaailmselt – Vastavalt tellitud kauba mõõtudele – alates 25,- eurKaup toimetatakse tellimuses esitatud kättetoimetamis aadressile. Tarneaadressi hilisem muutmine ei ole võimalik. Linen Desing annab tellitud kauba transporti pakkuvale ettevõttele üle hiljemalt müügilepingu sõlmimise päevale ülejärgneval tööpäeval. Üldiselt toimetatakse tooted kätte 3-5 tööpäeva jooksul. 3-5 tööpäevaga kohaletoomine pole võimalik, kui tegemist on eritellimusega. Väljaspoole Eestist toimetatakse kaubad kuni 10 tööpäeva jooksul.
Kliendil on kohustus tellitud kaup kättetoimetamisel koheselt üle vaadata. Kui kauba vastuvõtmisel ilmnevad erinevused tellimuses esitatud koguse, mittekvaliteetsuse, transpordivigastuse või kauba muu erinevuse võrreldes peab teatama sellest e-posti aadressil: info@linendesign.ee.
Peale transpordi valimist kuvatakse ostukorvis kogu maksumuse suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või arve alusel.

Linen Design OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.


Kliendil on võimalus täita lahtrid:
*Lisainfo – võimalus lisada oma soov, lisainformatsioon või kokkulepe Linen Design’iga lisainfo lahtrisse
*Kampaaniakood – võimalus lisadas kampaaniakood kampaaniaperioodil viimase olemasolul kampaaniakoodi lahtrisse Peale e-poe tingimustega tutvumist ja nõustumist tuleb lisada kasti „Olen tutvunud ja nõustun e-poe tingimustega“ linnuke. Tellimuse esitamiseks tuleb vajutada nupule“Esita tellimus“

TAGASTAMISTINGIMUSED

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal  õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul  sellest eelnevalt teatades emailile: info@linendesig.ee . Tagastamine ei pea olema transpordi ettevõtte teenust kasutades. Linen Design ei vastuta tagasisaatmis kulude eest. Tagastamiseks pakendada toode tagasi algsesse originaal pakendisse. Peavad olema säilinud kõik originaal pakendid ja võimalusel siltidid. Kauba maksumust ei hüvitata enne kui toode on jõudnud tagasi meie lattu.

Tagastamisele ei kuulu:

 • Kui klient on toodet kasutanud mitte sihtotstarbeliselt või eiranud pesumärkidel  märgitud hooldujuhendeid,
 • Eritellimusel valminud toodet,
 • Loomuliku füüsilise tavakasutamise tõttu kulunud toodet,  
 • Kui klient on tahtlikult või tahtmatult kahjustanud toodet

Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

ISIKUANDMETE  TÖÖTLEMINE

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kliendi isikuandmeid küsitakse ainult tellimuse tegemiseks, kohaleviimiseks või uudiskirja saatmiseks. Tellimuse täitmiseks on vajalik kliendi järgmine info: nime, kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbrit, e-maili ja asukohta. Me ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele, väljaarvatud tellimuse täitmise eesmärgil (nt pank ja transpordi ettevõte). Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Linen Design on isikuadmete vastutav töötleja, ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskuses AS-le

Linen Design  töötleb kliendiandmeid selleks, et:

 • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
 • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid ja kvaliteetseid teenuseid;
 • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega .

Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse tagab krüpteeritud andmeside pankadega ning sellele infole puudub e-poel ligipääs. Selleks võtta ühendust oma kodupangaga.

Kogutud isikuandmete säilitamine

Isikuandmete töötlemis tingimustega nõustumisel annab klient Linen Designile nõusoleku kliendi andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvalt avalduse ega nõusoleku tagasivõtmine ei ole võimalik.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmeid säilitab Linen Design kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mis on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Linen Design õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kui klient  kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et tema andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anda sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada 30 tööpäeva jooksul  üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud).

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel isikuandmete töötlemise üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie isikuandmete töötlemise ajakohase ja kliendile kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Linen Design OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@linendesign.ee

Kliendil on õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

ISIKUANDMETE  TÖÖTLEMINE

Kliendi isikuandmeid küsitakse ainult tellimuse tegemiseks ja kohaleviimiseks. Tellimuse täitmiseks on vajalik kliendi järgmine info: nime, kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbrit, e-maili ja asukohta. Me ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele, väljaarvatud tellimuse täitmise eesmärgil. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Linen Design on isikuadmete vastutav töötleja, ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskuses AS-le.

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.


LEPINGU KINNITAMINE
Leping hakkab kehtima alates hetkest, kui Linen Design’ile on jõudnud kliendi tellimuse kinnitus, summa on laekunud ettevõtte arvelduskontole ja kliendile kinnitanud kauba väljasaatmise.